Стипендиантска програма на Nieman Foundation for Journalism в Харвард

636

Фондацията за журналистика „Ниман” (Nieman Foundation for Journalism) към Харвардския университет предлага краткосрочна стипендиантска програма за работа по проекти, свързани с усъвършенстване на журналистиката. Проектите могат да включват теми като програмиране, дизайн, финансови стратегии и др. За стипендиите Knight Visiting Nieman Fellowships могат да кандидатстват издатели, журналисти, медийни анализатори, университетски преподаватели, уеб дизайнери и програмисти.

Програмата продължава до 12 седмици в зависимост от обхвата на проектите. Стипендиантите ще имат достъп до ресурсите на Харвард, включително работа с университетски учени, изследователски центрове и библиотеки.

Кандидатите трябва да говорят и да четат свободно на английски език и да владеят добре писмен английски. Те имат възможност да получат стипендия до 1350 щатски долара на седмица, както и настаняване.

Крайният срок за кандидатстване е 27 септември.