Изследване на свободата на медиите в България (2020)

АЕЖ-България
Вашият имейл (Ще изпратим потвърждение за успешно попълване на анкетата.)
Журналистика без маски - онлайн анкета

Изследване на свободата на медиите в България (2020)Изследователски екип на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) – България Ви кани да участвате в изследване, което се стреми да установи текущото състояние на свободата на словото и журналистическата професия в България през погледа на българските журналисти. Провеждаме изследването за пети пореден път.

Резултатите от последните проучвания можете да видите тук: 2011, 2013, 2015, 2017. Вашето мнение е много важно за нас и ще ни помогне да съставим актуална картина  по този наболял обществен и професионален въпрос. Предоставената от Вас информация ще се използва само в обобщен вид за всички изследвани лица. Затова не е задължително да пишете името си на онлайн въпросника, освен ако не желаете да го направите. Всички лични данни ще бъдат унищожени, след обработката на резултатите. Повече информация за поверителността можете да видите тук. Вашата анонимност е гарантирана и идентичността Ви няма да бъде регистрирана или спомената в никакъв друг документ.

Разчитаме на вашите откровени мнения и оценки по всички поставени въпроси. За да попълните успешно анкетата, трябва да отговорите на всички въпроси, с изключение на отворените.

Внимателното попълване на въпросника би трябвало да Ви отнеме повече от 10-12 минути. С Вашето участие, това проучване ни предоставя уникална възможност да обобщим тенденциите в развитието на нашата професионална среда, както и да бъдат идентифицирани нейните основни проблеми и дефицити.

Ако искате да участвате в анкетата, отговорете на следните въпроси:Нека първо научим някои основни неща за Вас. Тази информация е много важна за нашето изследване, защото ще ни позволи да разберем конкретните проблеми пред различните групи от журналисти според различните ни социо-демографски характеристики.
Вие сте…
На колко години сте?
Какво е Вашето образование?
Имате ли висше образование по специалността журналистика или друга свързана специалност?
От колко години работите в сферата на медиите?
А от колко време работите в медията, в която сте в момента?
В колко медии сте работили до момента?
В какъв тип медия работите?
Каква длъжност изпълнявате в момента?
Каква е собствеността на Вашата медия?
Вашата медия е:
Къде работите?
Какъв е Вашият трудово-правен статус?
В рамките на Вашия професионален опит, как според Вас се промениха нивата на заплащане на труда на журналистите в България през последните 3 години?
А как се промениха Вашите лични доходи през този период?

Да поговорим за свободата на словото в България и за възможността журналистите да работят спокойно и без външна намеса. Бихме искали да се спрем върху директните посегателства, както и върху индиректните опити за влияние върху съдържанието на журналистическите материали.„Неправомерен натиск“ определяме като заплаха за Вашия физически, финансов и морален интегритет като журналист.
Били ли сте, Вие лично, обект на неправомерен натиск заради съдържанието на материалите ви?
Били ли сте свидетел на неправомерен натиск върху Ваш колега журналист заради съдържанието на работата му/ѝ?
Според Вас, намесата в работата на журналистите и опитите да се повлияе на съдържанието на техните материали в българската медийна среда като цяло е …
Според Вас, намесата в работата на журналистите и опитите да се повлияе на съдържанието на техните материали във вашата медия е…
Кои според Вас са най-често срещаните форми на ограничени свободата на словото? (Възможни са повече от един отговор, но най-много два)
Ако смятате, че има външен натиск, какъв е най-често неговият източник? (До два отговора)
Ако смятате, че има външен натиск, каква според Вас е най-често неговата форма (До два отговора)
В рамките на Вашата медия, кои според Вас са възможните „вътрешни“ източници на намеса и упражняване на натиск върху журналистите? (До два отговора)
Имало ли е случаи във Вашата практика сами да спирате своя публикация/репортаж или да отбягване една или друга обществено важна тема?
Какви според Вас са основните причини за автоцензура в българските медии?
Допускат ли се във вашата медия материали, съдържащи критики срещу действителни рекламодатели и други финансови спомоществуватели, с които имате сключени договори?
Налагало ли ви се е да участвате в разпространяването на скрити “PR” материали?
Плаща ли общината на медии от вашия регион за публикуване на готови прессъобщения?
Смятате ли, че вашата медия допуска нелоялни практики по време на предизборна кампания?
Какви са най-често срещаните нелоялни практики по време на предизборна кампания в медиите според Вас? (Възможни са повече от един отговор, но най-много два.)
Ставали ли са причина критични публикации - Ваши или на медията, за която работите, държавните институции да отказват да Ви предоставят информация или да се отнасят с Вас по различен начин от журналисти от издания, подкрепящи властта?
Как оценявате по шестобалната система свободата на словото в България?
Как се отразява пандемията от коронавирус и извънредното положение на вашата медия? (До два отговора)
Как пандемията от коронавирус влияе на свободата на изразяване? (До три отговора)
Какви според Вас са основните проблеми за българските медии? (До три отговора)
А сега искаме да разберем мнението Ви за най-важните мерки, които могат да се предприемат за подобряване на медийната среда в България. (До до три отговора)
Ако Вие лично сте ставали жертва, или сте били свидетел на натиск над журналисти, бихте ли споделили с нас? (до 500 символа)


Вашето име (Не е задължително!)